ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้1,261นายทหาร-นายตำรวจพ้นราชองครักษ์พิเศษ

2019-04-11 08:20:08

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

ราชกิจจานุเบกษา

ราชโองการ

รายชื่อ

รายชื่อ

ขอบคุณ Tnews

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved