ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง "ปิดกั้นการจราจรบนถนนเเจ้งวัฒนะ" นนทบุรี

2018-11-15 10:02:18

 

ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา "ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี" ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนเเจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ได้ทำการก่อสร้างในระยะที่สอง ตามแผนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)ได้ส่งแผนการใช้ผิวการจราจรเพิ่มเติม ในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีและได้น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีเพื่อปิดกั้นช่องทางการจราจรบางส่วนบนถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก

ขอบคุณข่าว Tnews 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved