ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

โครงการน่ามอง เปิดโมเดล "ชุมชนปลอดขยะ" แห่งใหม่ สร้างรายได้เห็นผลจริง เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

2018-08-09 12:11:37

 

จากกรณีขยะมูลฝอยล้นหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดโครงการกำจัดขยะเกิดขึ้น ภาครัฐได้ส่งเสริมการมีวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน โดยเริ่มจากกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ ชุมชนจะช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน และนขยะทั่วไป เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผู้ใหญ่ เป็นต้น ออกมาวางตามเส้นทางหลัก 211 ตั้งแต่เวลา 05.oo – 06.oo น.  และเส้นรองบ้านสังคม 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 -08.00 น. รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข่าว tnews

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved