ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง!!! แหวกป่าตามรอยนักอนุรักษ์ธรรมชาติ...ส่องที่ทำงานกลางป่า ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเสียสละได้ขนาดนี้ สุดซาบซึึ้งหัวใจ!!

2017-08-23 17:37:26

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 3 จังหวัดคืออำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตร.กม. โดยมีการรวมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเข้ามาด้วยทำให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังป่าผลัดใบสลับกับทุ่งหญ้าต่างๆ

 

ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธ์เช่นควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่างๆอีกมากมาย จึงทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น"มรดกโลกทางธรรมชาติ" 

 

ภายในเขตรักษาพัธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังมี อนุสรณ์สถาน-บ้านสืบ นาคะเสถียรอาคารอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร ภายในอาคารมีนิทรรศการ และพื้นที่สำหรับฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

บ้านสืบ นาคะเสถียร
ซึ่งเป็นบ้านพักและที่ทำงานซึ่งสืบใช้เขียนรายงานนำเสนอป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลก ยังคงรักษาอยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์การทำงานเหมือนเมื่อครั้งเขายังมีชีวิตอยู่

สถานที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ทีมเพลินจิต : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved