ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

แห่งเดียวในโลก!! ส่องโรงเรียนฝึกช้าง ดังไกลกระหึ่มโลก ทั้งช้างน้อย ช้างใหญ่ พร้อมใจกันโชว์ความสามารถบอกเลยว่าน่าเอ็นดู...นักท่องเที่ยวแห่ชม

2017-08-22 16:10:00

เรากำลังพูดถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย… โรงเรียนฝึกช้างแห่งเดียวในโลก
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรวาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในปี พ.ศ.2534 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีช้างอยู่ในครอบครองมากที่สุดถึง 80 เชือก


นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ฝึกลูกช้างทำไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและเอกลักษณ์การทำไม้ด้วยช้างของไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับช้าง ซึ่งผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถมาใช้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัยได้

กิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่น่าสนใจคือการแสดงศิลปะการทำไม้ด้วยช้าง ซึ่งเปิดทำการแสดงทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ และในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดต่าง ๆ จะมีการแสดง 3 รอบ นอกจากนี้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังมีกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.ทุกวัน

ในส่วนของอาคารนิทรรศการจะจัดแสดงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง เช่น ช้างในประวัติศาสตร์ ช้างสำคัญในรัชกาลปัจจุบันและลักษณะทางคลักษณ์ รวมถึงชีววิทยาของช้างเอเชีย นอกจากนั้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังมีข้อมูลและความรู้ต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์และหนังสือให้ค้นคว้า อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและศูนย์ความรู้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์และรายงานเชิงวิชาการค้นคว้าวิจัยอีกด้วย

ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในรูปแบบ Home Stay ซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง การดำเนินกิจกรรม Home Stay ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีบริการบ้านพัก อาหาร การเรียนรู้เทคนิคการขี่ช้างเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน
ท่านที่

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
โทรศัพท์ 054-228108, 054-228034

 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ทีมเพลินจิต : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved