ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

กำหนดการจิบน้ำชา เสาวนา เศรษฐกิจการเมืองไทย ครั้งที่ 3

2015-12-11 21:04:34

กำหนดการจิบน้ำชา เสาวนา เศรษฐกิจการเมืองไทย ครั้งที่ 3

เรื่อง “การเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามของสหรัฐฯและรัสเซีย”

กับ

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ อ.กมล กมลตระกูล

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสุพรรณิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จัดโดย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มายังผู้ประสานงาน คุณอรอนงค์ โทร. 081-615-5778 และ อ.สุวิทย์ โทร 085-324-4759

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

เก่งกาจ สายป้อง : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved