โบราณกล่าวไว้ !! ชายลักษณะแบบนี้แหละ ที่เป็นชายต้องห้ามสำหรับผู้หญิง ไม่ควรเอาทำผัวเด็ดขาด !!

www.tsood.com

กลุ่มข่าว / Entertain

โบราณกล่าวไว้ !! ชายลักษณะแบบนี้แหละ ที่เป็นชายต้องห้ามสำหรับผู้หญิง ไม่ควรเอาทำผัวเด็ดขาด !!
Published on: 11 เม.ย. 2560

 

 ความเชื่อในสมัยโบราณ สำหรับชายต้องห้ามสำหรับหญิง ชายที่ไม่ควรคบ ควรหลีกเลี่ยง เพราะผิดศีล   จากสารานุกรมพระพุทธศาสนา   ประมวลจากพระนิพนธ์   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ระบุเรื่องชายต้องห้ามสำหรับผู้หญิง มี ๒ ประเภท คือ

 

  ๑. ชายอื่นนอกจากสามี เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว

  ๒. ชายที่จารีตห้าม เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับหญิงทั้งปวง ได้แก่
   -ชายที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของตระกูล เช่น ปู่ พ่อ ตา ทวด
   -ชายที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของธรรมเนียม เช่น นักพรต นักบวช
   -ชายที่กฏหมายบ้านเมืองห้าม เช่น พระภิกษุ สามเณร


ส่วนชายที่ไม่เป็นวัตถุแห่งกาเมสุมิจฉาจารของหญิง (ชายที่ไม่เป็นต้องห้าม) มี ๔ ประเภท คือ

  ๑. ชายที่ไม่มีภรรยา

  ๒. ชายที่จารีตไม่ห้าม

  ๓. สามีของตน

  ๔. ชายที่ทำโดยพลการพ้นอำนาจของหญิง (เช่นชายที่ข่มขืน)

 

 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

สิรวีณ์ สิริวิไชยยศ :: ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

TAGS ข่าว :ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องCopyright © 2015 Tsood.com All Rights Reserved
Tsood.com

ติดต่อลงโฆษณา เว็บไซต์ , โทรทัศน์
0816490178 วรลักษณ์ อิงคมณี ([email protected])
02-271-6500 ต่อ 105 - 107