เปิดประวัติ!!! แจ๊คแดเนียลส์ เทนเนสซี่วิสกี้ วิสกี้ที่ได้รับการยอมรับและสามารถพบได้ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

2017-03-16 21:51:37ขอต้อนรับสู่เมืองลินส์เบิร์ก มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา แหล่งกำเนิดของวิสกี้ชั้นนำของโลก “แจ๊คแดเนียลส์”

ทุกๆ หยดของวิสกี้แจ๊คแดเนียลส์ ที่ได้รับการยอมรับและสามารถพบได้ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลกได้ ผ่านกรรมวิธีการผลิตและบรรจุขวด ณ ที่นี้

ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่ทำให้ไม่มีวิสกี้ใดในโลกสามารถเทียบได้กับวิสกี้แจ๊คแดเนียลส์ คือขั้นตอนการกรองผ่านถ่านไม้เมเบิ้ลหยดต่อหยด หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Charcoal Mellowing Drop by Drop

แจ๊คแดเนียลส์ คือ เทนเนสซี่วิสกี้ ต่างจากเบอร์เบิ้นวิสกี้ ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากฉลากบนขวด Jack Daniel’s Tennessee Whiskey

บุคคลผู้ให้กำเนิดวิสกี้ชั้นนำนี้ได้แก่ Jasper Newton Daniel เขาสูงเพียง 5 ฟุต 2 นิ้ว เขาเกิดในปี ค.ศ.1850 และเริ่มผลิตวิสกี้เมื่อเขาอายุได้ 13 ปี เขาเริ่มเปิดโรงกลั่นเหล้าขงอตัวเองเมื่อปี 1866 มิสเตอร์แจ๊คได้เลือก Cave Spring เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นเหล้า สาเหตุวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับใช้ในการผลิตวิสกี้ชั้นดีคือน้ำ น้ำที่นี่มีอุณหภูมิคงที่ตลอดปี (13 องศาเซนติเกรด) และเป็นน้ำที่ปราศจากธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นที่ที่แจ๊คให้ความสำคัญกับแหล้งน้ำนี้มาก เพราะน้ำที่นี่ก็คือ วิสกี้แจ๊คแดเนียลส์ ที่นิยมดื่มกันทั่วโลกนั่นเอง

ส่วนวัตถุดิบที่นำมาผลิตวิสกี้แจ๊คแดเนียลส์ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไรย์ และข้าวบารเลย์ โดยการนำวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดมาต้มรวมกัน เสร็จแล้วจะนำไปผ่านขั้นตอนการหมัก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน หลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนการกลั่น ซึ่งจะทำให้ได้วิสกี้ใส ดีกรีประมาณ 80 ดีกรี

หลังจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอน Charcoal Mellowing คือการกรองผ่านถ่านไม้เมเบิ้ล โดยทางแจ๊คแดเนียลส์นี้ได้ทำการเผาถ่านเอง โดยใช้ไม้เมเบิ้ล หลังจากได้ถ่านก้อนเล็กๆ แล้วก็จะนำไปใส่ไว้ในถังสูงขนาด 10 ฟุต เพื่อที่จะนำสุราที่เพิ่งกลั่นมาให้ไหลผ่านถ่านดังกล่าวทีละหยดๆ ซึ่งใช้เวลาถึง 10 วัน ในการเดินทางจากถ่านชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง ในโลกนี้จะมีเพียง Tennessee Whiskey เท่านั้นที่ใช้กรรมวิธีการผลิตนี้

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey

                 แจ๊คแดเนียลส์ คือ เทนเนสซี่วิสกี้

แหล่งผลิต เมืองลินส์เบิร์ก มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา แหล่งกำเนิดของวิสกี้ชั้นนำของโลก

                 วัตถุดิบ — น้ำที่มีอุณหภูมิคงที่ตลอดปี และปราศจากธาตุเหล็ก (Cave Spring)

—- ข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวบารเลย์

ขั้นตอนการผลิต

                บด + ต้ม — หมัก + ยีสต์ —- กลั่น

น้ำจาก Cave Spring

ข้าวโพด 51

ข้าวไรย์

ข้าวบารเลย์

มอลต์

ถังสูง 10 ฟุต

บ่ม

ได้สีและกลิ่น 2 ผสาน

ซึมผ่านถ่านไม้เมเปิ้ลสด

กล่อมเกลารส

นานกว่า 10 วัน

หยด – ต่อ – หยด

                                                    ถังไม้โอ๊คใหม่ที่เผาด้านในแล้ว

            ถังไม้โอ๊คต้องเป็นถังไม้โอ๊คขาวใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อน นำมาเผาด้านในของถังแล้วจึงทำเป็นถังสำหรับบ่ม ซึ่งใช้เวลาบ่มนาน 12 ปีขึ้นไป

การเข้าสู่ขั้นตอน Charcoal Mellowing

            คือการกรองผ่านถ่านไม้เมเบิ้ล โดยใช้ไม้เมเบิ้ลมาเผาเป็นถ่านก้อนเล็กๆ แล้ว ก็จะนำไปใส่ไว้ในถังสูงขนาด 10 ฟุต เพื่อที่จะนำสุราที่เพิ่งกลั่น ให้ไหลผ่านถ่านดังกล่าวทีละหยดๆ ซึ่งใช้เวลาถึง 10 วัน ในการเดินทางจากถ่านชั้นบนสู่ถ่านชั้นล่าง ในโลกนี้จะมีเพียง Tennessee Whiskey เท่านั้นที่ใช้กรรมวิธีการผลิตนี้

ข้อสรุป 3 ประการที่ทำให้แจ๊คแดเนียลส์ เป็นวิสกี้ชั้นนำต่างจากวิสกี้อื่นๆ คือ

1. ใช้น้ำจาก Cave Spring ซึ่งเป็นน้ำที่ปราศจากธาตุเหล็ก และมีอุณหภูมิคงที่ตลอดปี
2. ขั้นตอน Charcoal Mellowing หรือการกรองผ่านถ่านไม้เมเบิ้ลหยดต่อหยด
3. การบ่มจะบ่มในถังไม้โอ๊คใหม่เท่านั้น

 

 

เรียบเรียงโดย  ภัทร์ชนน คงศรีจันทร์  ทีมงาน Tsood.com

ที่มา: Penthouse-thailand.com

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ภัทร์ชนน คงศรีจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 News-Lifestyle All Rights Reserved