เกิดมาเพิ่งเคยเห็น !! เปิด "บ้านจักรพงษ์" จากต้นราชสกุล "จักรพงษ์" อายุกว่า 100 ปี สวยงาม มีมนต์ขลัง ! (ภาพ)

www.tsood.com

กลุ่มข่าว / Entertain

เกิดมาเพิ่งเคยเห็น !!  เปิด
Published on: 7 มี.ค. 2560

 


บ้านจักรพงษ์ ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนมหาราช แขวงท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เคยเป็นตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ต่อมาตกเป็นของทายาทคือ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ หรือคุณแม่ของ ฮิวโก้ จุลจักร จักพงษ์ นั่นเอง


สถานที่แห่งนี้เดิมชื่อ วังท่าเตียน ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดย จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เพื่อประทานให้เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ตลอดจนใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนรับรองพระอาคันตุกะและเป็นท่าเรือส่วนพระองค์ จากนั้นได้จะเปลี่ยนชื่อเป็น วังจักรพงษ์ ในปี พ.ศ. 2481 เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ พร้อมหม่อมอลิสะเบธผู้เป็นชายา

เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2506 ต่อมาวังจักรพงษ์นั้นตกเป็นของ ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ พระธิดา ทายาทเพียงคนเดียวของราชสกุลจักรพงษ์ ที่รู้จักกันในนามคุณแม่ของ ฮิวโก้ จุลจักร จักพงษ์ นั่นเอง

 

บ้านจักรพงษ์มีอายุถึงปัจจุบันกว่า 100 ปี รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านจักรพงษ์เป็นสไตล์อิตาลี  ตัวอาคารมี 3 ชั้น ด้านบนเป็นหอคอยซึ่งใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และ หม่อมเอลิซาเบธ ซึ่งคุณหญิงสาจะต้องขึ้นไปกราบไหว้สักการะทุกครั้งเมื่อตนเองจะเดินทางจากบ้านหลังนี้ไปที่ใดสักแห่ง

 

 

 

 
 

 

 
ภาพ
Chakrabongse villas
chakrabongsedining
เฟซบุ๊ก ChakrabongseVillas


เรียบเรียง สิรวีณ์ ที่สุดTAGS ข่าว :ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องCopyright © 2015 Tsood.com All Rights Reserved
Tsood.com

ติดต่อลงโฆษณา เว็บไซต์ , โทรทัศน์
0816490178 วรลักษณ์ อิงคมณี ([email protected])
02-271-6500 ต่อ 105 - 107